Seseo, Ceceo ve Distinción


İspanyolca, herkesin bildiği üzere dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden birisidir. Toplamda 21 ülkenin resmi dili olan İspanyolca, günümüzde artık uluslararası lisanlardan biri haline gelmiştir. Çok farklı coğrafyalarda anadil olarak konuşulduğu için de ülkeler ve bölgeler arasında kelime, dil bilgisi ve telafuz farklılıkları yaygın olarak karşılaşmaktayız.

Bu seferki yazımızda İspanyolca’da karşımıza çıkan en belirgin telafuz farklılıklarından olan Ceceo, Seseo ve Distinción olarak isimlendirlen, “s”, “c” ( e, i ince seslilerinden önce kullanıldığı durumda), ve “z” harflerinin okunuşları ile ilgili kavramları açıklayacağız.

Ceceo:

Ceceo, İspanyolca’da -her durumda- “s”, “c” ( e, i ince seslilerinden önce kullanıldığı durumda), ve “z” harflerinin, biz Türklerin “peltek” olarak ifade ettiği şekilde telafuz edilmesine verilen isimdir. Söz konusu telafuz şekli /θ/ işareti ile gösterilmektedir. Bu kullanım, Endülüs bölgesinde oldukça yaygındır. Fikir vermesi açısından, aşağıdaki videodaki konuşma bir örnek olarak sunulabilir.

Seseo:

Seseo, İspanyolca’da “s”, “c” ( e, i ince seslilerinden önce kullanıldığı durumda), ve “z” harflerinin her durumda “s” şeklinde okunması demektir. Seseo, Latin Amerika ülkelerinde yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

– Esta (0:27) –> /est̪a/
– Fuerza (0:12) –>/fweɾsa/
– Publicidad (0:10) –> /publisid̪ad̪/
– Cientos (0:15) –> /sjent̪os/
– Decirle (0:58) –> /d̪esiɾle/

 

Distinción:

Distinción ismini verdiğimiz kavram, “s” harfinin /s/ olarak “z” ve “c” (e, i ince seslilerinden önce geldiğinde)  /θ/ olarak telafuz edilmesini ifade etmektedir. Örnek olarak aşağıdaki videoyu gösterebiliriz:

 Videoda /s/ sesinin kullanımı bu kelimelerde duyulabilir:
– Son (0:04) –> /son/
– Este (0:19) –> /est̪e/
– Salido (0:36) –> /salid̪o/
/θ/ şeklindeki telafuz ise bu kelimelerde duyulabilir:
– Hacía (0:36) –> /aθja/
– Felicidad (0:49) –> /feliθid̪ad̪/
– Fuerza (1:20) –> /fweɾθa/