“Acabar de” ve “Estar a punto de” Kalıpları Nasıl Kullanılır?


“Acabar de” ve “Estar a punto de” Kalıpları Nasıl Kullanılır?

İspanyolca öğrenirken, genellikle aklınızdaki fikri aktarmaya yarayacak kelimeleri öğrenmek istersiniz. Mesela “antes” ve “después” bir hareketin gerçekleştiği ya da gerçekleştirileceği zamanı anlatmak için kullanılır:

  • Voy a enviarlo a tu casa después de la cena.// Bunu akşam yemeğinden sonra evine göndereceğim.
  • Yo le di a ella los boletines antes del concierto.// Biletleri ona konserden önce verdim.

Bu kelimelerin ortaya çıkardığı sorun, dinleyen kişiye olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini aktaramamasıdır.

Belki de kelime dağarcığınızı “pronto” (yakında) ile genişletmiş, ya da “hace +tiempo”(… zaman önce) kalıbını öğrenmiş olabilirsiniz.

  • Hay muchas nubes, va a llover pronto.// Hava çok bulutlu, yakında yağmur yağacak.
  • Vamos a salir en cinco minutos.// Beş dakika içinde çıkacağız. (Şu andan itibaren beş dakika içinde)
  • Salieron de clase hace diez minutos.// Sınıftan on dakika önce çıktılar.

“Pronto” kelimesi ilk verdiğimiz iki örnekteki “antes” ve “después” kelimelerine göre zaman kavramı konusunda daha açıklayıcı olsa da, yine de vermek istediği anlam belirsizlik taşımaktadır. Ancak karşılıklı konuşmalarda her seferinde doğrudan zamanı belirtmek istemeyebilirsiniz. Bazı durumlarda “yapmak üzereyim” veya “henüz yaptım” şeklinde ifade etmek isteyebilirsiniz. Peki İspanyolca’da bu iki ifadeyi nasıl aktarabilirsiniz?

Şimdi İspanyolca’da bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu veya henüz gerçekleştiğini anlatmaya yarayan iki kalıba bakalım:

Estar a punto de + infinitivo

Bu kalıp, çok yakın bir geleceği veya gelecekte bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etmektedir.

Yo estoy a punto de llegar a la oficina./ Ofise varmak üzereyim. (Her an gerçekleşebilir.)

“Estar a punto de” kalıbını şu an ve gelecek zaman için kullanabileceğimiz gibi geçmişte gelecek zaman için de kullanabiliriz:

Şu an/ Gelecek Zaman:

Yo estoy a punto de acostarme./ Yatmak üzereyim.

Gelecek Zaman:

Estamos a punto de terminar la universidad./ Üniversiteyi bitirmek üzereyiz. (Mezun olmamıza az bir zaman kaldı.)

Geçmişte Gelecek Zaman:

Las chicas estuvieron a punto de tener un accidente./ Kızlar kaza yapmak üzereydiler.

bostonwin21.jpg.size.custom.crop.1086x732

Estar a punto de

 

Acabar de + infinitivo

Bu İspanyolca yapı çok yakın geçmişi ifade etmektedir.

Yo acabo de hablar con Marta./ Marta ile henüz konuştum.

Bu yapıyı bir şeyin henüz gerçekleştiğini belirtmekte kullanabileceğiniz gibi geçmiş zamanda ve gelecek zamanda da kullanabilirsiniz:

Geçmiş Zaman:

Yo acababa de comer cuando ella llegó a casa./ O eve geldiğinde ben henüz yemek yemiştim.

Gelecek Zaman:

Cuando termines la universidad, acabarás de haber cumplido veinticuatro años./ Üniversiteyi bitirdiğinde, henüz 24 yaşına basmış olacaksın.

20140419_483230.xml-bentrueBAA

Acabar de

Kaynak