Daily Archives: September 7, 2016


İş Dünyasında İspanyolca’nın Önemi İspanyolca’yı anadili olarak konuşan 420 milyondan fazla insan vardır. Bu sayıya bir de ikinci dil olarak İspanyolca konuşanları da eklediğimizde karşımıza 500 milyonun üzerinde bir nüfus çıkmaktadır. Dolayısıyla iş dünyasında İspanyolca’nın önemi inkar edilemez hale gelmiştir. İş bağlantısı kurmakta iletişimin önemi büyüktür. Bu nedenle iletişim uluslararası ticaretin […]

İş Dünyasında İspanyolca’nın Önemi