İş Dünyasında İspanyolca’nın Önemi


İş Dünyasında İspanyolca’nın Önemi

İspanyolca’yı anadili olarak konuşan 420 milyondan fazla insan vardır. Bu sayıya bir de ikinci dil olarak İspanyolca konuşanları da eklediğimizde karşımıza 500 milyonun üzerinde bir nüfus çıkmaktadır. Dolayısıyla iş dünyasında İspanyolca’nın önemi inkar edilemez hale gelmiştir.

bancolombia-office

İş bağlantısı kurmakta iletişimin önemi büyüktür. Bu nedenle iletişim uluslararası ticaretin bel kemiğidir. Birden fazla dil konuşabilmek artık sadece faydalı değil kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu nedenle uluslararası alanda işletmesini genişletmek ve ticaret gerçekleştirmek isteyenler için İspanyolca önem teşkil etmektedir. Sadece İspanyolca konuşarak Amerika kıtasındaki bütün kapıları açmak mümkündür.

Şu anda yaşadığı ekonomik krize rağmen İspanya, dünyanın en büyük 12. ekonomisidir. Latin Amerika ülkeleri Meksika (15.), Arjantin (26.), Kolombiya (41.), Şili (42.), ve Venezuella (48.) en büyük 50 ekonomi arasındadır. (kaynak)

 

PemexABD’de de çok sayıda insanın anadili İspanyolca’dır. Bu nedenle ABD’deki yerel işletmeler için bile İspanyolca büyük bir fırsattır.

Özellikle Latin Amerika ham madde açısından büyük bir kaynaktır. Son yıllarda Hispanik ülkelerin yaşadığı ekonomik büyüme üretim ve tüketimi büyük ölçüde arttırmış. Dolayısıyla yeni pazar arayışında olan ve mevcut pazar payını arttırmayı hedefleyen Kuzey Amerikalı, Avrupalı ve Çinli şirketlerin Latin Amerika’ya aktardığı yatırımların da miktarı yükselmiştir.

Latin Amerika ve İspanya’daki tüketicilerin sayısı da doğal olarak çok yüksektir. Bu nedenle Türkiye’nin söz konusu ülkelerle olan ticaretini arttırması yerinde olacaktır. Hispanik ülkelerle hali hazırda yapılan ticaretin ve ticari hedeflerin Türkiye’de İspanyolca’ya olan ilgiyi arttırdığı gözlemlenmektedir.

Lafı açılmışken eğitim sektörü açısından İspanyolca’nın da başlı başına bir ekonomik kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İspanyolca, İngilizce’den sonra dünyada en çok öğretimi yapılan yabancı dildir. İkinci dil olarak İspanyolca konuşan çok fazla insan vardır. Türkiye’de bile artık okullarda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca verilmektedir. İspanyolca öğretmenlerine olan ihtiyaç bir anda artmıştır.

İnternette İspanyolca

Arama motorlarında her geçen gün daha fazla İspanyolca kelime kullanılmaktadır. Hatta Google, 160 milyon internet kullanıcısıyla, İspanyolca konuşan topluluğun son 4 yılda dikkat çekici bir biçimde büyüdüğünü ve İspanyolca’nın en çok kullanılan 3. dil olduğunu bildirmiştir.

İspanya %70’lik intenrnet kullanım oranıyla Hispanik ülkeler arasında en büyük internet kullanım oranına sahiptir. İspanyol şirketlerinin %95’inin internet erişimi olduğunu ve işlerinin tamamını veya bir kısmını internet üzerinden yürüttüklerinin altını çizmekte de fayda var.