İspanya’da İş Yapmak


İspanya’da İş Yapmak

İspanya

İspanya Güneybatı Avrupa’da, İber Yarımadası üzerinde 505.182 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. 2015 yılında İspanya’nın nüfusu 46.095.093 olarak belirlenmiştir.

İspanya’da baskın olan iklim Akdeniz İklimi’dir. Ancak kuzeyde bulunan dağlık bölgelerde iklim serttir. Kış aylarının başlangıcından ilkbahar sonuna kadar kar görüntülerine rastlanmaktadır. İspanya, İsviçre’den sonra Avrupa’daki 2. yüksek rakım oranına sahiptir.

İspanya, kendi içinde oldukça çeşitlilik gösteren bir yapıya sahiptir. Ülke, 17 otonom bölgeden ve 2 otonom şehirden (Melilla, Ceuta) oluşmaktadır. Her bölge kendi anayasal statüsüne sahiptir.

İspanya’nın tarihi oldukça zengindir. İspanya, 15. yüzyıldan itibaren dünya üzerinde yayılmaya başlamıştır. Bu dönemden başlayarak İspanya dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmiştir. Christopher Columbus (Cristoforo Colombo) Yeni Dünya’yı keşfi de bu dönemde gerçekleşmiştir.

General Francisco Franco’nun 1975’te vefat etmesi ve 40 yıllık dikdatörlüğünün sona ermesiyle, İspanya modern pazar ekonomisine geçiş yapmıştır.

İspanya günümüzde parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Birleşmiş Milletler ve NATO gibi birçok uluslararası organizasyona üyedir. 1986’dan beri de Avrupa Birliği üyesidir.

İspanya’da önde gelen sektörleri gıda, tekstil, elektronik eşya üretimi, otomotiv, motor ve endüstriyel makine üretimi olarak sıralayabiliriz. Madrid, Katalunya’nın bazı bölgeleri, Asturias ve Bask bölgeleri en önemli endüstri bölgeleridir.

İspanya’da Yabancı Olmak

İspanyollar, özellikle 1975’ten itibaren demokrasinin de gelmesiyle, yabancılara karşı olan tavır ve tutumlarını değiştirmeye başlamışlardır. Ülkeye yönelen yabancı turist akınının da bu değişimde büyük payı vardır. Turistler ülkeye döviz getirmenin haricinde, kendi politik ve sosyal değerlerini de İspanya’ya taşımışlardır.

İspanya’da İş Yapmak

Şirket Hiyerarşisi

Çalışmak istediğiniz şirket ile doğru kişi aracılığı ile iletişim kurduğunuzdan emin olun. Eğer ilk bağlantınızı alt kademedeki bir eleman ile gerçekleştirdiyseniz, daha üst kademede yer alan ve asıl konuşmanız gereken kişi bunu yanlış algılayabilir.

İletişim her zaman eşit rütbedeki insanlar arasında gerçekleştirilmelidir. Eğer sizden üst kademedeki birinin çözebileceği bir problem oluşursa, karşı tarafta yer alan sizin ile aynı rütbedeki kişiden, daha üst rütbedeki kişi ile görüşmek üzere izin almasını isteyiniz.

İspanya’daki Aile Şirketleri

İspanya’daki bir çok büyük işletme, aile şirketi şeklindedir. Genellikle bu şirketler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Tek bir ailenin bir çok üyesi şirketin farklı kademelerinde görevlendirilmiştir. Kararlar, muhtemelen aile yemeklerinde, en üst kademe tarafından alınmaktadır.

İspanyollar’a Hitap Etmek

İş ilişkilerinin başlangıcında İspanyollar oldukça resmidirler. Ancak bu resmiyet zamanla daha samimi bir hale dönüşecektir.

Bir odaya girdiğinizde ve odadan çıkarken insanlarla tokalaşmayı unutmayın. Pozisyonunuza bağlı olarak, insanlara soyadlarının önüne akademik veya profesyonel ünvanlarını koyarak hitap edebilirsiniz. İnsanların ünvanlarının olmadığı durumlarda soyadlarının önüne señor, señora, señorita ekleyerek hitap edebilirsiniz.

İspanya’da iş yaptığınız kişi size ilk isminiz ile hitap edene kadar, onun ilk ismini kullanmayınız. İspanyolca konuşuyorsanız, resmi form olan “usted”i kullanmanız yerinde olacaktır. Karşı taraf size “tú” şeklinde hitap edebileceğinizi söyleyene kadar “usted”i kullanmaya devam ediniz.

İspanyollar birbirlerine çok yakın mesafede oturur ve sürekli fiziksel temas kurmaktan çekinmezler. Göz kontağı kurmak İspanyollar için büyük önem taşımaktadır.

İspanyol İsimleri

İspanyollar isimlerini yazdıklarında babalarından gelen soyadlarını ve annelerinin kızlık soyadlarını beraber kullanırlar. Mesela, Pedro Sánchez Hernández ismindeki birinin babasının soyadı Sánchez , annesinin kızlık soyadı da Hernández’dir. Pedro’ya Señor Sánchez şeklinde hitap edilmektedir.

Kadınlar evlendiklerinde genellikle eşlerinin soyadlarını kullanmazlar. Ancak babalarının ve annelerinin soyadlarını kullanmaya devam ederler.

İspanya’da Toplantılar

Toplantılar genellikle zaten alınmış kararları aktarmak üzere düzenlenir. Toplantı esnasında kararlar, ancak aynı seviyedeki personel arasında tartışılabilir. İnsanlar nadiren toplantı esnasında fikirlerini beyan ederler. Bu nedenle toplantının genelinden ve sözlü olmayan mesajlardan fikir edinmeniz yerinde olacaktır.

Toplantılar zaman zaman oldukça gürültülü geçebilir. Toplantı esnasında birinin sözünü kesmek kabalık olarak algılanmamaktadır.

Zaman Algısı

7670-2

İspanyollar toplantılara ve randevulara geç kalabilmektedir.

Her ne kadar İspanyollar da çok çalışsalar da, yaşam tarzları kuzeydeki Avrupa uluslarına göre çok rahattır. Bu da iş yaşamlarına yansımaktadır.

Uluslararası iş yaşamında artık siesta kavramı bulunmamaktadır.

İş Dünyasında Kadınlar

İspanya’da, eğer aile şirketi değilse, çok az kadın üst düzey görevlerde yer almaktadır.