Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı


Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı

 

Programın süresi: 10 Hafta (80 ders)

Söz konusu program için Vente 1 kitabının ilk 7 ünitesi baz alınmıştır.

vente_1-800x800

 

 1. Ünite: Kendini Tanıtma

a) Hedefler:

 

 • Selamlama ve tanıştırma
 • Kişisel bilgileri sunma ve isteme: isim, milliyet, ev adresi ve meslek
 • Bir bilgiyi doğrulama ya da düzeltme ve kelimenin anlamını sorma
 • Bir şeyin İspanyolca’da nasıl söylendiğini sorma

 b) Dil Becerileri:

 

 • Bir kelimeyi harf harf söyleme
 • Noktalama işaretlerini kullanma
 • İsim ve sıfatlarda cinsiyet
 • Trabajar, vivir , llamarse ve ser fiillerinin geniş zamandaki çekimi
 • Soru kelimelerinin kullanımı

 c) Sosyal Beceriler:

 

 • Meslek isimleri
 • Milliyetler
 • Latin Amerika

d) Etkileşim:

 

 • Ünlü insanları tanıtma

 

 1. Ünite: İlk Temas

a)Hedefler:

 

 • Başka insanları tanıtmak ve tanımlamak
 • Resmi ve samimi şekilde selamlama
 • Telefon numarası verme ve isteme

b)Dil Becerileri:

 

 • İsim ve sıfatları çoğul yapma
 • İyelik sıfatlarını kullanma
 • İşaret zamirlerini kullanma (I)
 • -AR, -ER ve –IR ile biten kurallı fiileri geniş zamanda çekme

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Meslek isimleri ve kullandıkları araçlar
 • Selamlaşmalar ve vedalaşmalar
 • 0 ve 10 arasındaki sayılar
 • İspanya

d)Etkileşim:

 

 • Birkaç müşteri ile görüşme

 

 1. Ünite: Aile İlişkileri

a)Hedefler:

 

 • Ailemizden bahsetme
 • Bir kişiyi tarif etme
 • Yaşı sorma ve söyleme

b)Dil Becerileri:

 

 • Belirli tanımlıyıcıları kullanma
 • İsim ve sıfatı birbirine uydurma
 • İşaret zamirlerini kullanma (II)
 • Bazı kural dışı fiilleri geniş zamanda çekme: tener, salir, hacer

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Aile bireylerinin isimleri
 • Medeni hal
 • Fiziksel özellikleri ve karakter özelliklerini tanımlayan sıfatlar
 • İspanya ve Meksika’da aile

d)Etkileşim:

 

 • Bir aile üyesini tanımlama

 

 1. Ünite: Evde

a)Hedefler:

 

 • Ortak kalınan bir dairede oda arama
 • Bir daire seçme
 • Sıra sayılarını kullanma

b)Dil Becerileri:

 

 • Cuánto soru kelimesinin kullanımı ve miktar belirleyiciler
 • Ser ve estar fillerinin farkı
 • Yoğunluk derecelerinin kullanımı
 • Estar, venir, poner fiillerinin geniş zaman çekimleri
 • Konum bildilerin sıfatların kullanımı

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Ev eşyalarının isimleri
 • Bir evin özellikleri
 • Meksika, İspanya ve Arjantin’de evler

d)Etkileşim:

 

 • Kendi odamızdan bahsetme

 

 1. Ünite: Şehirde

a)Hedefler:

 

 • Bir sokaktaki yerleri anlama ve o yerlerin konumları hakkında bilgi verme
 • Mekanların yerlerini belirleme
 • Saati sorma ve söyleme

b)Dil Becerileri:

 

 • Belirsiz tanımlayıcıları kullanma
 • Hay ve estar arasındaki fark
 • Ir, seguir, cerrar, dar fiillerinin geniş zamandaki çekimi
 • Yer ile ilgili olan edat ve zarfların kullanımı

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Yüz ile bir milyon arasındaki sayılar
 • Şehirdeki mekanların ve mağazaların isimleri
 • İspanya ve Latin Amerika’daki aynı isme sahip şehirler

d)Etkileşim:

 

 • Turistik bir gezi organize etme

 

 1. Ünite: Günden Güne

a)Hedefler:

 

 • Günlük alışkanlıklardan bahsetme
 • Biri ile buluşma (I)
 • Hobiler ve sporlar hakkında konuşma
 • Ortak zevklerimiz olduğunu ifade etme

b)Dil Becerileri:

 

 • Dönüşlü fiillerin çekimi
 • Gustar fiilinin kullanımı
 • También ve tampoco kullanımı
 • A, de, en, con edatlarının kullanımı

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Günlük alışkanlıklar
 • Spor dalları
 • İspanyolların hayatından bir gün

d)Etkileşim:

 

 • Alışkanlıklar hakkında bir anket yapma

 

 1. Ünite: Yemek

a)Hedefler:

 

 • Alışveriş yapma
 • Yemek hazırlama
 • Lokantada yemek sipariş etme
 • Bir iyilik isteme ve teklif etme
 • Talimat verme
 • Alışveriş listesi hazırlama

b)Dil Becerileri:

 

 • İşaret zamir ve sıfatlarının kullanımı
 • İkil ünlü kuraldışı fiillerin geniş zamanda çekimi
 • Olumlu emir kipleri
 • Bazı kuraldışı olumlu emir kipleri

c)Sosyal Beceriler:

 

 • Gıda maddeleri ve yemeklerin isimleri
 • Ağırlık ölçüleri ve yemek tarifleri
 • İspanyol ve Latin Amerika tortilla tarifleri

d)Etkileşim:

 

 • En sevdiğimiz yemeğin tarifini verme