Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı

Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı

 

Programın süresi: 10 Hafta (80 ders/7 ünite)

Cervantes Enstitüleri'ne ait müfredat ve Avrupa Dil Portfolyosu baz alınarak hazırlanan A1 programımız aşağıdaki gibidir:

Son kısımda program hazırlarken faydalandığımız kaynakları bulabilirsiniz.

 

 1. Ünite: Başlıyoruz

 

 İletişim:

 

 • Selamlama ve tanıştırma
 • Kişisel bilgileri sunma ve isteme: isim, milliyet, telefon numarası, elektronik posta, meslek ve okul
 • Bir bilgiyi doğrulama ya da düzeltme ve kelimenin anlamını sorma
 • Sınıfta işe yarayabilecek kelime ve cümleler

 

Dil Bilgisi:

 

 • Bir kelimeyi harf harf söyleme
 • Noktalama işaretlerini kullanma
 • İsim ve sıfatlarda cinsiyet
 • Trabajar, vivir , llamarse ve ser fiillerinin geniş zamandaki çekimi
 • Soru kelimelerinin kullanımı
 • Kelimelerde vurgulu hece

 

 Kültür:

 

 • Milliyetler
 • Latin Amerika
 • Tanışma şekilleri

 

Metinler:

 

 • Ünlü insanları tanıtma
 • Güney Amerika haritası

 

 1. Ünite: İspanyolca Öğreniyoruz

 

İletişim:

 

 • Resmi ve samimi şekilde selamlama
 • Telefon numarası verme ve isteme
 • İlgi alanlarından ve isteklerden bahsetmek

 

Dil Bilgisi:

 

 • İsim ve sıfatları çoğul yapma
 • İyelik sıfatlarını kullanma
 • İşaret zamirlerini kullanma (I)
 • -AR, -ER ve –IR ile biten kurallı fiileri geniş zamanda çekme
 • Sıra sayıları
 • Sıfatlarda cinsiyet
 • "Para", "por" ve "porque"
 • "Querer" istemek filili
 • "Interesar" ilgi çekmek fiili

 

 

 Kültür:

 

 • Meslek isimleri ve kullandıkları araçlar
 • Selamlaşmalar ve vedalaşmalar
 • 0 ve 10 arasındaki sayılar
 • İspanya

 

Metinler:

 

 • Günümüzde Latin Amerika
 • Günümüzde İspanya
 • İspanyolca öğrenme anketi

 

 1. Ünite: Tanışıyoruz

 

İletişim:

 

 • Yaşı sorma ve söyleme
 • Adres yazma
 • Sıra sayılarını kullanma

 

Dil Bilgisi:

 

 • Belirli tanımlayıcıları kullanma
 • İsim ve sıfatı birbirine uydurma
 • İşaret zamirlerini kullanma (II)
 • Bazı kural dışı fiilleri geniş zamanda çekme: tener, salir, hacer
 • Sıra sayıları

 

Kültür:

 

 • Aile bireylerinin isimleri
 • Medeni hal
 • Fiziksel özellikleri ve karakter özelliklerini tanımlayan sıfatlar
 • İspanya ve Meksika’da aile
 • 10 ile 100 arasındaki sayılar

 

Metinler:

 

 • Bir aile üyesini tanımlama

 

 1. Ünite: Arkadaşlar Arasında

 

İletişim:

 

 • İnsanları fiziksel ve kişisel özelliklerine göre tarif etme
 • Medeni hali ifade etme
 • Bir kişi hakkındaki düşüncelerimizi aktarma
 • Resmi ve samimi tanıştırma diyalogları

 

Dil Bilgisi:

 

 • Cuánto soru kelimesinin kullanımı ve miktar belirleyiciler
 • Ser ve estar fiillerinin farkı
 • Yoğunluk derecelerinin kullanımı
 • Estar, venir, poner fiillerinin geniş zaman çekimleri
 • Konum bildiren sıfatların kullanımı
 • Boş zaman aktiviteleri

 

Kültür:

 

 • Aile üyeleri
 • İspanya'daki aile çeşitleri

 

Metinler:

 

 • Kişisel internet sayfası

 

 1. Ünite: Yaşadığım Şehir

 

İletişim:

 

 • Bir mekanı tanımlamak
 • Bir şehrin yerini söylemek
 • Mekanların yerlerini belirleme
 • Bir yerin varlığını ifade etme
 • Konuşmacının dikkatini çekme

 

Dil Bilgisi:

 

 • Belirsiz tanımlayıcıları kullanma
 • Hay ve estar arasındaki fark
 • Ir, seguir, cerrar, dar fiillerinin geniş zamandaki çekimi
 • Yer ile ilgili olan edat ve zarfların kullanımı
 • Şehirlerle ilgili sıfatlar
 • Şehirlerdeki mekanlar

 

Kültür:

 

 • Yüz ile bir milyon arasındaki sayılar
 • Şehirdeki mekanların ve mağazaların isimleri
 • Şehirler, mahalleleri ve bölgeleri
 • Bir mahalledeki hizmetler
 • Ziyaret etmek için ya da yaşamak için mahalleler ve bölgeler

 

Metinler:

 

 • Şehir krokisi
 • Bir yere gitmek için basit yönergeler
 • Şehir hakkında bilgiler aktaran bir elektronik posta

 

 1. Ünite: Bir Şeyler İçelim Mi?

 

İletişim:

 

 • İhtimallerden bahsetme
 • Fiyatları ifade etme ve karşılaştırma yapma
 • Miktarları ifade etme
 • İhtiyaçları belirtme
 • Bir yemeğin içeriğini aktarma
 • Bir telefon konuşmasına başlama ve bitirme
 • Zevkler ve tercihler hakkında konuşma
 • Zevkler ve tercihlerle ilgili olarak aynı fikirde olmayı veya olmamayı ifade etme

 

Dil Bilgisi:

 

 • Yemek yenilen ya da bir şeyler içilen mekanlar
 • "Gustar" hoşa gitmek fiilinin kullanımı
 • También ve tampoco kullanımı
 • A, de, en, con edatlarının kullanımı
 • Hay que+infinitivo kalıbı
 • Se puede+infinitivo kalıbı
 • "Preferir" tercih etmek fiili
 • Yiyecekler, besinler ve içecekler
 • Miktarlar ve miktar zarfları

 

Kültür:

 

 • Farklı ürünlerle ilgili miktarlar
 • Lokanta çeşitleri
 • Farklı mekanlardaki yiyecekler ve içecekler

 

Metinler:

 

 • Bir süpermarkete ait broşür
 • Alışveriş listesi
 • Yemek siparişi için yapılan bir telefon görüşmesi
 • Yemek tarifleri
 • Lokanta ilanları

 

 1. Ünite: Alışkanlıklar Ve Boş Zaman

 

İletişim:

 

 • Alışkanlıkları ifade etme
 • Saatleri sorma ve söyleme
 • Zaman çizelgesindeki saatleri sorma ve ifade etme
 • Boş zaman aktivitelerini aktarma
 • Bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını sorma ve söyleme
 • Bir gruba ait aktiviteleri ifade etme

 

Dil Bilgisi:

 

 • Sıklık ifadeleri
 • Günün bölümleri
 • Haftanın günleri
 • Dönüşlü fiiller
 • Boş zaman aktiviteleri

 

Kültür:

 

 • Günlük programlar
 • Boş zaman aktiviteleri
 • Mekanların açılış ve kapanış saatleri

 

Metinler:

 

 • Kişilik testleri
 • Kart postal
 • Dergi röportajı
 • Grafikler

KAYNAKÇA:

 1. En Acción 1- En Clave ELE (Madrid 2011)
 2. Gente 1 Nueva Edición -  difusión (Barcelona 2004)
 3. Nueva Ven 1- edelsa (Madrid 2004)
 4. Aula Internaciónal 1- difusión (Barcelona 2005)
 5. Vente 1- edelsa (Madrid 2014)
 6. Mañana 1- ANAYA (Madrid 2010)
 7. Código ELE 1- edelsa (Madrid 2012)
 8. joven.es- edelsa (Madrid 2008)