Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı

Punto Esmirna İspanyolca A1 Seviyesi Kurs Programı

 

Programın süresi: 10 Hafta (80 ders/7 ünite)

Cervantes Enstitüleri'ne ait müfredat ve Avrupa Dil Portfolyosu baz alınarak hazırlanan A1 programımız aşağıdaki gibidir:

Son kısımda program hazırlarken faydalandığımız kaynakları bulabilirsiniz.

 

  1. Ünite: Başlıyoruz

 

 İletişim:

 

  • Selamlama ve tanıştırma
  • Kişisel bilgileri sunma ve isteme: isim, milliyet, telefon numarası, elektronik posta, meslek ve okul
  • Bir bilgiyi doğrulama ya da düzeltme ve kelimenin anlamını sorma
  • Sınıfta işe yarayabilecek kelime ve cümleler

 

Dil Bilgisi:

 

  • Bir kelimeyi harf harf söyleme
  • Noktalama işaretlerini kullanma
  • İsim ve sıfatlarda cinsiyet
  • Trabajar, vivir , llamarse ve ser fiillerinin geniş zamandaki çekimi
  • Soru kelimelerinin kullanımı
  • Kelimelerde vurgulu hece

 

 Kültür:

 

  • Milliyetler
  • Latin Amerika
  • Tanışma şekilleri

 

Metinler:

 

  • Ünlü insanları tanıtma
  • Güney Amerika haritası

 

  1. Ünite: İspanyolca Öğreniyoruz

 

İletişim:

 

  • Resmi ve samimi şekilde selamlama
  • Telefon numarası verme ve isteme
  • İlgi alanlarından ve isteklerden bahsetmek

 

Dil Bilgisi:

 

  • İsim ve sıfatları çoğul yapma
  • İyelik sıfatlarını kullanma
  • İşaret zamirlerini kullanma (I)
  • -AR, -ER ve –IR ile biten kurallı fiileri geniş zamanda çekme
  • Sıra sayıları
  • Sıfatlarda cinsiyet
  • "Para", "por" ve "porque"
  • "Querer" istemek filili
  • "Interesar" ilgi çekmek fiili

 

 

 Kültür:

 

  • Meslek isimleri ve kullandıkları araçlar
  • Selamlaşmalar ve vedalaşmalar
  • 0 ve 10 arasındaki sayılar
  • İspanya

 

Metinler:

 

  • Günümüzde Latin Amerika
  • Günümüzde İspanya
  • İspanyolca öğrenme anketi

 

  1. Ünite: Tanışıyoruz

 

İletişim:

 

  • Yaşı sorma ve söyleme
  • Adres yazma
  • Sıra sayılarını kullanma

 

Dil Bilgisi:

 

  • Belirli tanımlayıcıları kullanma
  • İsim ve sıfatı birbirine uydurma
  • İşaret zamirlerini kullanma (II)
  • Bazı kural dışı fiilleri geniş zamanda çekme: tener, salir, hacer
  • Sıra sayıları

 

Kültür:

 

  • Aile bireylerinin isimleri
  • Medeni hal
  • Fiziksel özellikleri ve karakter özelliklerini tanımlayan sıfatlar
  • İspanya ve Meksika’da aile
  • 10 ile 100 arasındaki sayılar

 

Metinler:

 

  • Bir aile üyesini tanımlama

 

  1. Ünite: Arkadaşlar Arasında

 

İletişim:

 

  • İnsanları fiziksel ve kişisel özelliklerine göre tarif etme
  • Medeni hali ifade etme
  • Bir kişi hakkındaki düşüncelerimizi aktarma
  • Resmi ve samimi tanıştırma diyalogları

 

Dil Bilgisi:

 

  • Cuánto soru kelimesinin kullanımı ve miktar belirleyiciler
  • Ser ve estar fiillerinin farkı
  • Yoğunluk derecelerinin kullanımı
  • Estar, venir, poner fiillerinin geniş zaman çekimleri
  • Konum bildiren sıfatların kullanımı
  • Boş zaman aktiviteleri

 

Kültür:

 

  • Aile üyeleri
  • İspanya'daki aile çeşitleri

 

Metinler:

 

  • Kişisel internet sayfası

 

  1. Ünite: Yaşadığım Şehir

 

İletişim:

 

  • Bir mekanı tanımlamak
  • Bir şehrin yerini söylemek
  • Mekanların yerlerini belirleme
  • Bir yerin varlığını ifade etme
  • Konuşmacının dikkatini çekme

 

Dil Bilgisi:

 

  • Belirsiz tanımlayıcıları kullanma
  • Hay ve estar arasındaki fark
  • Ir, seguir, cerrar, dar fiillerinin geniş zamandaki çekimi
  • Yer ile ilgili olan edat ve zarfların kullanımı
  • Şehirlerle ilgili sıfatlar
  • Şehirlerdeki mekanlar

 

Kültür:

 

  • Yüz ile bir milyon arasındaki sayılar
  • Şehirdeki mekanların ve mağazaların isimleri
  • Şehirler, mahalleleri ve bölgeleri
  • Bir mahalledeki hizmetler
  • Ziyaret etmek için ya da yaşamak için mahalleler ve bölgeler

 

Metinler:

 

  • Şehir krokisi
  • Bir yere gitmek için basit yönergeler
  • Şehir hakkında bilgiler aktaran bir elektronik posta

 

  1. Ünite: Bir Şeyler İçelim Mi?

 

İletişim:

 

  • İhtimallerden bahsetme
  • Fiyatları ifade etme ve karşılaştırma yapma
  • Miktarları ifade etme
  • İhtiyaçları belirtme
  • Bir yemeğin içeriğini aktarma
  • Bir telefon konuşmasına başlama ve bitirme
  • Zevkler ve tercihler hakkında konuşma
  • Zevkler ve tercihlerle ilgili olarak aynı fikirde olmayı veya olmamayı ifade etme

 

Dil Bilgisi:

 

  • Yemek yenilen ya da bir şeyler içilen mekanlar
  • "Gustar" hoşa gitmek fiilinin kullanımı
  • También ve tampoco kullanımı
  • A, de, en, con edatlarının kullanımı
  • Hay que+infinitivo kalıbı
  • Se puede+infinitivo kalıbı
  • "Preferir" tercih etmek fiili
  • Yiyecekler, besinler ve içecekler
  • Miktarlar ve miktar zarfları

 

Kültür:

 

  • Farklı ürünlerle ilgili miktarlar
  • Lokanta çeşitleri
  • Farklı mekanlardaki yiyecekler ve içecekler

 

Metinler:

 

  • Bir süpermarkete ait broşür
  • Alışveriş listesi
  • Yemek siparişi için yapılan bir telefon görüşmesi
  • Yemek tarifleri
  • Lokanta ilanları

 

  1. Ünite: Alışkanlıklar Ve Boş Zaman

 

İletişim:

 

  • Alışkanlıkları ifade etme
  • Saatleri sorma ve söyleme
  • Zaman çizelgesindeki saatleri sorma ve ifade etme
  • Boş zaman aktivitelerini aktarma
  • Bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını sorma ve söyleme
  • Bir gruba ait aktiviteleri ifade etme

 

Dil Bilgisi:

 

  • Sıklık ifadeleri
  • Günün bölümleri
  • Haftanın günleri
  • Dönüşlü fiiller
  • Boş zaman aktiviteleri

 

Kültür:

 

  • Günlük programlar
  • Boş zaman aktiviteleri
  • Mekanların açılış ve kapanış saatleri

 

Metinler:

 

  • Kişilik testleri
  • Kart postal
  • Dergi röportajı
  • Grafikler

KAYNAKÇA:

  1. En Acción 1- En Clave ELE (Madrid 2011)
  2. Gente 1 Nueva Edición -  difusión (Barcelona 2004)
  3. Nueva Ven 1- edelsa (Madrid 2004)
  4. Aula Internaciónal 1- difusión (Barcelona 2005)
  5. Vente 1- edelsa (Madrid 2014)
  6. Mañana 1- ANAYA (Madrid 2010)
  7. Código ELE 1- edelsa (Madrid 2012)
  8. joven.es- edelsa (Madrid 2008)