Punto Esmirna İspanyolca B1 Seviyesi Kurs Programı

Punto Esmirna İspanyolca B1 Seviyesi Kurs Programı

 

Program süresi: 11 hafta (88 ders)

Cervantes Enstitüleri müfredatı ve Avrupa Dil Portfolyosu baz alınarak hazırlanan B1 programımız aşağıdaki gibidir:

 

 1. Hafta: Tanışan İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Birkaç fotoğraf aracılığı ile insanların karakterleri ve sevdikleri şeyler hakkında tahminde bulunma
 • Kişilikle ilgili bir testi okuma ve aynı teste cevap verme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Kişiler hakkında bilgi verme ve toplama
 • Kelime bilgisi: Karakter hakkındaki sıfatlar ve isimler; zevkler, tutkular ve takıntılar
 • Metinler: Biyografi, görüşme, test

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Kişiler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ifade etme, duyguları ifade etme, kişileri değerlendirme
 • Dil bilgisi: Gustar gibi fiillerin me/te/le/nos/os/les ile beraber kullanımı, soru kelimeleri ve dişil isimler
 • Kelime bilgisi: Bir önceki kısımda görülen kelimelerin tekrardan kullanımı
 • Metinler: İnsanların tanımlanması

 

Ödevler: Sınıf arkadaşlarımız hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir anket hazırlama

 

 1. Hafta: İnsanlar ve İletişim

 

Konuya Giriş:

 

 • Dil bilmenin neden gerektiğini ortaya çıkartmak için bir metin okuma

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: İletişim hakkında bir anketi yanıtlama ve cevapları yorumlama, iletişimin kültürler arası özelliklerini analiz etme
 • Kelime bilgisi: İnsanlar arası iletişim
 • Metinler: Bilgilendirici metin

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Öğrenme sürecinde hissedilen duygular ve zorlukları ifade etme
 • Dil bilgisi: Yakın geçmiş zaman ve geçmiş zaman farkı, noto que…/ me doy cuenta de que…/… me resulta fácil/ me cuesta…/ me parece(n) + adjetivo/, lo que tienes que hacer es…/ intenta, procura +infinitivo kalıplarının kullanımı ve sınıfta kullanılabilecek soruların tekrarı, me cuesta mucho + infinitivo ve me parece + adjetivo kalıplarının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Öğretim ve öğrenim
 • Metinler: Karşılıklı konuşmalar

 

Ödevler: Yabancı dil bilgimiz hakkında konuşma ve kendi yabancı dil okur yazarlığımızı değerlendirme

 

 1. Hafta: İyi vakit geçiren insanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • İlanlar aracılığı ile boş zaman aktivitelerinin neler olduğu hakkında fikir sahibi olma ve kendi aktivite tercihlerimizi ifade etme
 • Kendi boş zaman aktivitelerimizi ifade etme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Tercihleri ifade etme, davetleri ve teklifleri kabul etme ya da reddetme, bir şeyler yapma isteğimizi aktarma ve randevu düzenleme
 • Kelime bilgisi: Boş zaman aktiviteleri ve yerleri
 • Metinler: Basında yer alan ilanlar, karşılıklı konuşmalar

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Canlı performansları tanımlama ve değerlendirme, bir canlı performansı tavsiye etme, bir daveti kabul etme ve reddetme veya bahane sunma
 • Dil Bilgisi: ¿Qué te/le/os/les apetece + hacer…?/, vale/ buena idea, es que + expresión de tiempo+ no puedo kalıplarının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Değerlendirme sıfatları, boş zaman aktiviteleri, televizyon ve sinema
 • Metinler: Film isimleri, televizyon programları, karşılıklı konuşmalar

 

Ödevler: İspanya’da bir şehirde bir hafta sonunun planını yapma

 

 1. Hafta: Sağlıklı İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Kalp ve damar hastalıklarına karşı nasıl korunulacağına dair bazı öneriler aracılığı ile sağlıklı bir hayat sürdürüp sürdürmediğimize karar verme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olma, hastalıklarla savaşma ve korunma yolları, sağlıkla ilgili tecrübeler
 • Dil bilgisi: Zorunluluk bildiren kalıplar
 • Kelime bilgisi: Hastalıklar ve kazalar
 • Metinler: Bilgilendirici metin, karşılıklı konuşmalar

 

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Fiziksel durum ve sağlık durumu hakkında bilgi edinme ve bilgi verme, bir hastalığın belirtilerini ifade etme, tavsiye ve önerilerde bulunma
 • Dil bilgisi: Kişisiz “sen”: si + ikinci tekil şahıs/ cuando + ikinci tekil şahıs/ (no) debes + infinitivo…/ no hay que + infintivo kalıplarının kullanımı, kurallı ve kuraldışı olumlu emir kipleri ve poder fiilinin bazı kullanımları, fikirleri ilişkilendirmek için kullanılan sin embargo, a pesar de que, ya que, -mente ile sona eren zarflar
 • Kelime bilgisi: Sağlık durumları ve vücudumuzun parçaları, hastalıklar
 • Metinler: Hastane kaydı, karşılıklı konuşmalar

 

Ödevler:

 

 • Kazaları önleme ve hastalıklara karşı korunma amacıyla bir kampanya düzenleme

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Eşyalar

 

Konuya Giriş:

 

 • Bir testi doldurarak evdeki alışkanlıkları ifade etme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Eşyaları ve araçları tanımlama, görüşleri ifade etme, solak insanların tecrübeleri ile bağlantı kurma
 • Kelime Bilgisi: Günlük hayatta kullanılan eşyalar ve aletler
 • Metinler: Bilgilendirici gazete fikirleri

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Eşyaları tanımlamak; şekil, materyal, içerik, parçalar, kullanım, faydalar
 • Dil bilgisi: Sirve para…/ se usa para…/ lo usan/ se enchufa/ se abre…/ va con…/ funciona con…/ se puede + infinitivo/ no se puede + infinitivo kalıplarının kullanımı, Geniş zamanda dilek şart kipinde kurallı fiiller ve sık karşılaşılan kural dışı fiilerin çekimi, düz tümleçler (lo/la/los/las), con ve para edatlarının kullanımı, se çatısının kullanımı.
 • Kelime bilgisi: Günlük kullanılan eşyalar
 • Metinler: Karşılıklı konuşmalar

 

Ödevler:

 

 • Günlük hayatı kolaylaştıran “akıllı evler”den oluşan bir apartman tasarlama

 

 1. Hafta: Romanlardaki İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Geçmiş zamanda belirlenen bir zamanda yapılmakta olan aktiviteler

 

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Geçmiş zamandaki hareketlerle bağlantı
 • Metinler: Basında çıkan metinler, karşılıklı konuşmalar

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Geçmiş zamandaki durumlar ve hareketleri ilişkilendirme, geçmiş zamandaki hareketler hakkında bilgi alma
 • Dil bilgisi: -Miş’li geçmiş zaman ve geçmiş zaman arasındaki farkı anlama, geçmiş zamanların karşılaştırması, en aquel momento, un rato antes, al cabo de un rato zaman belirteçlerinin kullanımı, saber, recordar, suponer fiillerinin kullanımı, a, sobre las… şeklindeki yaklaşık saat kullanımları, me parece que…/ no puede ser porque… kalıplarının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Daha önce kullanılan kelimelerin tekrardan kullanımı
 • Metinler: Biletler ve ajanda, sorgulama metinleri

 

Ödevler:

 

 • Oldukça gizemli bir olayı inceleme

 

 1. Hafta: Fikirleri Olan İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Evde karşılaşılabilecek sorunları ifade etme
 • İnteraktif bir ilanı okuma

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Hizmetler hakkında bilgi edinme, bu servisleri değerlendirme ve talep etme
 • Kelime bilgisi: Kurumlar, ürünler ve hizmetler
 • Metinler: Basında çıkan ilanlar, anket, radyo ilanı, telefon konuşmaları

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Farklı şirketler hakkında fikir sunma, ilan yazma, bir hizmeti şikayet etme
 • Dil bilgisi: Gelecek zamanda kurallı fiiller ve kuraldışı fiillerin (tener, salir, venir, poner, haber, decir, hacer) çekimi, gelecek zamanın kullanımı, cualquier(a), todo el mundo, todo lo que kalıplarının kullanımı, todo/a/os/as, lo que pasa es que…/ el problema es que…/ kalıplarının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Farklı işletmeler, yiyecekler ve içecekler
 • Metinler: İlanlar, telefon görüşmeleri

 

Ödevler:

 

 • Bir şirket kurup, bu şirket için televizyon reklamı hazırlama

 

 

 

 1. Hafta: Fikir Sunan İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Günümüz koşullarının önümüzdeki 50 yılda ne şekilde değişebileceğini ifade etme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Gelecek hakkında konuşma ve tahminde bulunma, bir metin hakkında fikir belirtme, alışkanlıkları tanımlama
 • Kelime bilgisi: Ev eşyaları
 • Metinler: Bilgilendirici metin, fikir yazısı

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Gelecek zamandaki olaylar hakkında fikir sunma, sunulan bir görüşe katılma ya da katılmama, görüşleri sınıflandırma
 • Dil bilgisi: Yo creo que…/Estoy seguro de que…/tal vez…/… + indicativo, yo no creo que…/tal vez… + subjuntivo kalıplarının kullanımı, bazı bağlaçların (incluso, entonces) kullanımı, dejar de + infinitivo/ ya no + presente/ cuando + subjuntivo kalıplarının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Daha önceki bölümlerde görülen kelimelerin tekrardan kullanımı
 • Metinler: Buluşlar kataloğu, anket, karşılıklı konuşmalar, bilgilendirme metni

 

Ödevler:

 • Toplum için daha iyi bir gelecek yaratmak adına bir eylem planı oluşturma ve üzerinde tartışma

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Karakterleri

 

Konuya Giriş:

 

 • Birkaç kişinin sıkıntı çekebileceği problemleri ilişkilendirme, problemlerden bahsetme ve çözüm önerisi getirme

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Fikirleri ifade etme, görüş ayrılığını ifade etme, duygu ifadeleri
 • Kelime bilgisi: Aşk ilişkileri, ruh halleri ve karakterler
 • Metinler: Düşünce yazıları, karşılıklı konuşmalar

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Duygu ve ruh hallerini ifade etme, kişilik değişimlerini tanımlama
 • Dil bilgisi: Me/te/le da miedo/risa/…+ infinitivo kalıbı, Me/te/le da miedo/risa/… que + subjuntivo kalıbı, me/te/le pongo nervioso/contento/… si/ cuando + indicativo kalıbı, ponerse, quedarse, volverse, hacerse, llevarse, entenderse pelearse fiilleri, estar fiilinin kullanımları, lo mejor es que + subjuntivo kalıbının kullanımı
 • Kelime bilgisi: Daha önceki bölümlerde görülen kelimelerin daha geniş kullanım alanlarına yayılması
 • Metinler: Makaleler

 

Ödevler:

 

 • Bir grup insanın yaşadıkları fikir ayrılıklarını ortaya çıkarma ve fikir önerisi sunma

 

 1. Hafta: İnsanlar ve Mesajlar

 

Konuya Giriş:

 

 • İlgili oldukları telefon aramaları ile ilişkilendirerek yazılı mesajları tanımlama

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Yazılı halde sunulan farklı mesajların bitiş kısımlarına bakarak mesajları tanımlama, farklı metinlerdeki resmiyet seviyesini belirleme, yardım veya izin isteme, davette bulunma, tebrikte bulunma
 • Kelime bilgisi: Yazışma yapma ( davet, kutlama vb.)
 • Metinler: Farklı yazılı mesajlar, telefon konuşmaları

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Eşya ve izin isteme, davet ya da özür notu yazma
 • Dil bilgisi: ¿Tienes…/ me dejas…? kalıplarının kullanımı, ¿puedes/ podrias/ te importaría + infinitivo kalıpları, el mío/ la mía/ los mías/ las mías iyelikleri
 • Kelime bilgisi: Günlük kullanılan eşyalar
 • Metinler: Telefon mesajları

 

Ödevler: Bütün sınıfa hitaben bir kartpostal ya da elektronik posta yazma

 

 1. Hafta: Bilen İnsanlar

 

Konuya Giriş:

 

 • Üç Latin Amerika ülkesi hakkında bilgi edinme ve bu ülkelerin ortak yönlerini bulma

 

Durum İçinde:

 

 • İletişim: Farklı emin olma seviyeleri ile beraber bir konu hakkında bilgi aktarma, verileri tartışma, bir bilginin geçerliliğini doğrulama
 • Kelime bilgisi: Coğrafya, ekonomi, gelenekler ve tarih
 • Metinler: Test, televizyon yarışması, radyo yayını

 

Formlar ve Kaynaklar:

 

 • İletişim: Bilgi talebinde bulunma, eminlik dereceleri, onaylama talep etme, hataları tanımlama
 • Dil bilgisi: ¿sabe(s) si…? Kalıbının kullanımı, hatırlatma soruları, yo diría que…/ debe de… kalıpları, aynı fikirde olma ya da olmama, sí, sí, es verdad / (¿ah, sí?) Yo creía que/ no lo sabía/ kalıplarının kullanımı, dolaylı sorular
 • Kelime bilgisi: Bir ülkeyi tanımlama
 • Metinler: Anketler, karşılıklı konuşmalar

 

Ödevler:

 

 • Kültürel bilgileri sınamak için grup üyeleri arasında bir yarışma düzenleme