B ve V Harflerinin Kullanım Kuralları

B ve V Harflerinin Kullanım Kuralları

B ve V harflerinin telafuzları ile ilgili söylenebilecek en önemli şey, her iki harfinde standart İspanyolca'da tam olarak aynı sesi vermeleridir diyebiliriz. Türkçe'de yer alan "Verim" kelimesindeki gibi bir "ve" sesi İspanyolca'da bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu harfler kendilerinden önce ve sonra gelen harflere göre, çıkardıkları ses bakımından bazı değişiklikler gösterebilmektedirler.

B ve V harfleri kelime başında yer aldıklarında ya da kendilerinden önce n veya m harfleri gelirse, baskın bir "be" sesi çıkartmaktadırlar.

Yazım kuralı olarak baktığımızda b ve v harflerinin kendilerinden önce ya da sonra gelen harflere göre yerleştirildiklerini görmekteyiz:

İspanyolca'da b harfinin kullanıldığı durumlar:

 • -bir şeklinde sonra eren bütün fiiller. Servir, vivir ve hervir haricindeki fiiller.
 • Deber, haber, caber, saber fiilleri ile kurulan bütün yapılar.
 • -buir ile biten bütün fiiller.
 • -ar ile biten bütün Pretérito Imperfecto çekim ekleri. ( -aba etc.)
 • Ir fiilinin Pretérito Imperfecto çekimi,
 • Bu-, bur-, bus- ile başlayan bütün kelimeler.
 • İçinde bio- olan ya da biblio- ile başlayan bütün kelimeler.
 • Bis- ve bi- ile başlayan bütün kelimeler.
 • Bien- ve bene- önekleri ile başlayan bütün kelimeler.
 • -bilidad şeklinde biten bütün kelimeler. (civilidad, incivilidad, movilidad hariç)
 • -bundo ile biten bütün kelimeler.

İspanyolca'da V Harfinin Kullanıldığı Durumlar:

 • "Be" sesinin olduğu -ir ile sonra eren bütün fiiller.
 • Vice- şeklinde başlayan bütün kelimeler.
 • Video- şeklinde başlayan bütün kelimeler.
 • Eva-, eve-, evi-, evo- ile başlayan bütün kelimeler. (ebonita, ébona ve bu kelimelerden türetilen bütün kelimeler haricinde)
 • Ad- ve sub- öneklerinden sonra.
 • -voro ile sona eren bütün kelimelerde.
 • -uve, -uviste, -uvo, -uvimos, -uvisteis, -uvieron şeklindeki bütün Pretérito Indefinido çekim ekleri.(haber fiili hariç)