İspanyolca İsimlerde Cinsiyet A1

İspanyolca'da isimlerin cinsiyetleri (masculino/erkek ve femenino/dişi) vardır. İsimlerin cinsiyetleri belirli ve belirsiz tanımlayıcılardan (los artículos definidos e

indefinidos) sıfatlara (los adjetivos) kadar bir çok durumda kullanımı etkilemektedir. İspanyolca'da isimlerin cinsiyetlerini belirlemek için aşağıdaki 4 ana kuraldan yardım alabiliriz. Aşağıdaki kurallar ile beraber belirli tanımlayıcılar (İngilizce'de THE olarak kullanılan) da verilmiştir. İsimler erkek ve tekil ise kendilerinden önce belirli tanımlayıcı olarak EL, dişi ve tekil ise LA konur.

1) -o harfi ile biten isimlerin çoğunluğu için masculino(erkek) diyebiliriz. 

- El chico (genç erkek)

-El edificio (bina)

-El puerto (liman)

-o harfi ile bitmesine rağmen masculino (erkek) olmayıp, femenino (dişi) olan isimler de bulunmaktadır:

-La foto, la moto, la mano, la radio gibi

2) -a harfi ile biten isimlerin çoğunluğu için femenino (dişi) diyebiliriz.

-La chica (genç kız)

-La casa (ev)

-La puerta (kapı)

-La pesadilla (kabus)

-a harfi ile bitmesine rağmen femenino(dişi) olmayıp, masculino (erkek) olan isimler de bulunmaktadır:

-El problema, el sistema, el tema, el idioma, el día gibi

3) -dad, -tad, -ción ve -sión ile biten kelimelerin tamamı femenino (dişi) isimlerdir.

-La libertad (özgürlük)

-La soledad (yalnızlık)

-La estación (istasyon, mevsim)

-La obsesión (takıntı)

4) -sta ve -nte ile biten isimler, işaret ettikleri insanların cinsiyetine göre değişiklik göstermektedirler.

-El dentista (erkek diş hekimi), la dentista (kadın diş hekimi)

-El cantante (erkek şarkıcı), la cantante (kadın şarkıcı)

Alıştırmalar

Aşağıdaki isimlerin önüne cinsiyetlerine göre belirli tanımlayıcısını (el/la) yerleştiriniz.

_ salario

_ventana

_calefacción

_universidad

_taxista

_restaurante

_cuerpo

_vida

_ejercito

_día

_pensamiento

_ciudad

_foto

_presentación

_idioma

_televisión

_punto

_mesa

_pizarra

_estudiante

_periodista

_nacionalidad

_mano

_cortina

_pelo

_planeta

_presidente

_facultad

_verbo

_hora

_agresión

_ojo

_auto

_tema

_silla

_aeropuerto

_banco

_amistad

_panadería

_mundo

_pueblo

_economista

 Cevap Anahtarı/Clave de Respuestas